Hvad betyder titlerne?

Forkortelse
Betyder
DKJCH Dansk Jagtchampionat
DKBRCH Dansk Brugschampionat
DKSCH Dansk Sporchampionat 
DKCH Dansk Eksteriørchampionat 
  Læs om de danske championater her
 
SEJCH Svensk Jagtchampionat - tildeles stående kontinentale hunde med
 
  • 2 x 1. præmie i eliteklasse i Sverige
  • godkendt anlægsklasse vildtsporprøve i Sverige eller mindst 3. pr. på vildtsporprøve i Norge
  • mindst 2. pr. på udstilling opnået efter 15 måneders alder
INTBCH Internationalt Brugschampionat - tildeles hunde med
 
  • 2 CACITer under 2 forskellige dommere
  • mindst very good i brugshundeklasse eller åben klasse på en international udstilling opnået efter 15 måneders alder
INTCH Internationalt Eksteriørchampionat - tildeles hunde med
 
  • To CACIBer i to forskellige lande under to forskellige dom­mere.
  • Der skal mindst gå et år og en dag mellem det første og det sidste CACIB.
NORDCH Nordisk Eksteriørchampionat - tildeles hunde
 
  • der har opnået eksteriørchampionat i 3 af de nordiske lande
SECH, NOCH, FINCH Svensk, norsk eller finsk eksteriørchampionat - tildeles hunde med
 
  • dansk eksteriørchampionat
  • 1 certifikat (CAC) på svensk, norsk eller finsk udstilling

Registrering af championat i Dansk Kennel Klub

diverse-81
Hvis din hund bliver champion,
skal du selv sørge for at få
championatet registreret i DKK.

Hvis du er medlem af DKK, kan
du selv registrere championatet i
Hundeweb
(gælder ikke Klubchampion spor)

Ellers skal du bruge en af  blanketterne nedenfor.

Har din hund opnået et Klubchampionat spor, skal du sende ansøgningen om championatet til Lars Hansen på schweiss@ruhaar.dk

Diplomer DKSCH og KLBCHS

Hvis din ruhår bliver Dansk Sporchampion, skal du først registrere chamionatet  i DKK. 
Herefter kan du rette henvendelse til Lars Hansen, schweiss@ruhaar.dk, og bede om at få tilsendt klubbens sporchampionatdiplom.

Hvis din hund opnår et klubchampionat spor, skal du også registrere denne titel i DKK.
Klubbens diplom vil blive overrakt på den årlige generalforsamling.