Krav til optagelse i avls- eller championatregister

Nedenfor ses kravene til optagelse i Dansk Ruhår Klubs avls- og championatregister.

I championatregisteret optages ruhårede hønsehunde med danske championtitler (DKJCH, DKBRCH, DKSCH, KLBCHS, DHCH). En hund kan ikke optages i championatregisteret alene på baggrund af udenlandske eller internationale championater, men har en hund i avls- eller championatregisteret erhvervet udenlandske eller internationale championater, noteres disse titler i registeret.

Medlemskab af DRK er en forudsætning for at hunden kan stå i ét af registrene, ligesom kun ruhår med HD-status A eller B kan stå i registrene.

Avlsregister
 
Markprøve 1. præmie i åben klasse eller brugsklasse på anerkendt markprøve
Slæb- og apporteringsprøve/
Udvidet apporteringsprøve
Bestået
Schweissprøve 1. præmie på 400 meter 3 timers anerkendt prøve 
Ræveslæb

Bestået på ræveslæbsprøve eller bestået ræveslæb på fuldbrugsprøve
Sidstnævnte prøve behøver ikke at være bestået i helhed, men det skal dokumenteres på diplom med dommerunderskrift, at ræveslæbet er bestået.
  
Udstilling 1. præmie eller mindst very good i åben klasse eller brugshundeklasse på en FCI-anerkendt udstilling efter at hunden er fyldt 2 år.
von Willebrand Fri
HD Fotograferet med resultatet A eller B
   
Jagtchampionat (DKJCH)
 
Brugsprøve 1. præmie på dansk brugsprøve
Fuldbrugsprøve 1. præmie på dansk fuldbrugsprøve
Vinderprøve Stambogsført rangering som "vinder" på vinderprøve eller fuldbrugsprøvemesterskabet
Udstilling 1. præmie eller mindst very good på anerkendt udstilling opnået efter 24 måneders alder
HD Fotograferet med resultatet A eller B
   
Brugschampionat (DKBRCH)
 
Vinderprøve a. Tre gange 1. vinder på vinderprøve, hvoraf de to skal være opnået om efteråret, hvor der fældes fugl. Den ene af sidstnævnte skal - uanset b - være opnået på dansk vinderprøve fælles for alle kontinentale racer. Den ene af de to øvrige kan opnås på norsk, svensk eller finsk fjeld- eller lavlandsprøve.

b. Hos kontinentale racer tæller rangeringen "bedste hund" med 1. præmie på fuldbrugsprøve og 1. vinder på fuldbrugsprøvemester-skabet som 1. vinder i vinderklasse.

Udstilling 1. præmie eller mindst very good på anerkendt udstilling opnået efter 24 måneders alder
HD Fotograferet med resultatet A eller B
   
Sporchampionat (DKSCH)
 
Schweissprøve 1. præmie 1000 meter 20 timer
Schweissprøve 1. præmie 1000 meter 40 timer
Ræveslæb Bestået med max point på ræveslæbprøve eller fuldbrugsprøve
Ovenstående resultater skal være opnået på prøver i Danmark
Udstilling Mindst 1. præmie eller very good i åben klasse eller brugshundeklasse på anerkendt udstilling efter at hunden er fyldt 2 år
HD Fotograferet med resultatet A eller B
   
Eksteriørchampionat (DKCH)
 
Udstilling Certifikat opnået mindst tre gange af mindst tre forskellige dommere på danske udstillinger anerkendt af Dansk Kennel Klub.

Hunde registreret i Danmark, Estland, Finland, Israel, Norge, Rusland og Sverige kan endvidere blive dansk eksteriørchampion ved at have opnået et dansk certifikat (CAC), hvis hunden har opnået nationalt eksteriørchampionat i et af de pågældende lande.

Sidste certifikat skal være opnået, efter at hunden er blevet 24 måneder.
Markprøve 1. præmie opnået i åben- eller brugsklasse på en af Dansk Kennel Klub anerkendt prøve
Slæb- og apporteringsprøve/
Udvidet apporteringsprøve
Bestået
HD Fotograferet med resultatet A eller B
   
Klubchampionat spor (KLBCHS)
 
Schweissprøve 3 x 1. præmie 1000 meter 40 timer i Danmark
  1. præmierne skal være givet af 3 forskellige dommere
  Præmieringerne skal være opnået på terræner beliggende i mindst to af Danmarks regioner
Ræveslæb  Bestået med max point på ræveslæbprøve eller fuldbrugsprøve
Udstilling  Mindst very good på FCI-anerkendt udstilling efter at hunden er fyldt 2 år
HD  Fotograferet med resultatet A eller B

Registrering af championat i Dansk Kennel Klub

diverse-81
Hvis din hund bliver champion,
skal du selv sørge for at få
championatet registreret i DKK.

Hvis du er medlem af DKK, kan
du selv registrere championatet i
Hundeweb
(gælder ikke Klubchampion spor)

Ellers skal du bruge en af  blanketterne nedenfor.

Har din hund opnået et Klubchampionat spor, skal du sende ansøgningen om championatet til Lars Hansen på schweiss@ruhaar.dk

Diplomer DKSCH og KLBCHS

Hvis din ruhår bliver Dansk Sporchampion, skal du først registrere chamionatet  i DKK. 
Herefter kan du rette henvendelse til Lars Hansen, schweiss@ruhaar.dk, og bede om at få tilsendt klubbens sporchampionatdiplom.

Hvis din hund opnår et klubchampionat spor, skal du også registrere denne titel i DKK.
Klubbens diplom vil blive overrakt på den årlige generalforsamling.