Dansk Ruhår Klub

dkklogo

fcilogo

ddwv1


Dansk Ruhår Klub er en specialklub under Dansk Kennel Klub.

Dansk Ruhår Klub blev stiftet i 1928 og tæller i dag omkring 1400 medlemmer.

Klubbens formål er at fremme arbejdet for den ruhårede hønsehund i Danmark.

Dette søges opnået blandt andet ved:

  • At klubbens medlemmer deltager i prøver arrangeret af Dansk Kennel Klub, Fællesrepræsentationen for Specialklubber for stående Jagthunde i Danmark, Danmarks Jægerforbund samt klubbens egne prøver. Disse omfatter unghundeprøver, slæb- og apporteringsprøver, schweissprøver og fuldbrugsprøver.
  • At klubbens medlemmer deltager i udstillinger arrangeret af Dansk Kennel Klub og Fællesrepræsentationen for Specialklubber for stående Jagthunde i Danmark samt klubbens egne udstillinger.
  • At klubben - i det omfang det skønnes at fremme formålet - udsætter præmier til ovennævnte prøver og udstillinger.
  • At klubben arbejder på, at de til enhver tid gældende prøver og udstillingsregler er i overensstemmelse med de krav, klubben må stille til en alsidig brugshund.
  • At klubben vejleder medlemmerne ved valg af avlshunde.
  • At klubben varetager medlemmernes interesser overfor Dansk Kennel Klub, Fællesrepræsentationen for Specialklubber for stående Jagthunde i Danmark og eventuelle andre organisationer, der gennemfører prøver og udstillinger for hunde.
  • At udgive et medlemsblad, idet bestemmelsen herom dog er overladt til bestyrelsen, så længe klubben bidrager til udgivelse af Jagthunden.

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Steen Langkjær
5366 7840
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk