Vedr. annoncering af hvalpe til salg

Mange opdrættere glemmer at give hvalpekonsulenten besked om, hvor mange hvalpe der er til salg i et kuld, efterhånden som hvalpene afsættes. Det betyder, at potentielle købere kan henvende sig forgæves, fordi tæverne måske allerede er solgt, selvom de figurerer på hvalpelisten.

Opdrætterne glemmer også at give hvalpekonsulenten besked om, at de ønsker den gratis 4 ugers forlængelse, når hvalpene er 8 uger gamle.

Bestyrelsen har derfor besluttet at stramme reglerne for annoncering af hvalpe til salg lidt. Fremover skal opdrættererne give hvalpekonsulenten besked om, hvor mange hvalpe de fortsat har til salg, inden hvalpene er 8 uger gamle. Giver opdrætterne ikke besked, slettes kuldet på hvalpenes 8 ugers fødselsdag, og det koster herefter nyt gebyr at få kuldet på hvalpelisten igen.

Ændringen træder i kraft dags dato.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Dansk Ruhår Klub

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Steen Langkjær
5366 7840
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk