Forslag til ændring af fuldbrugsprøvereglerne

Fuldbrugsprøveudvalget (FUV) har udarbejdet et forslag til ændring af fuldbrugsprøvereglerne (se nedenfor)

Forslaget skal behandles på FJD's bestyrelsemøde i november måned, så send dine kommentarer til web@ruhaar.dk senest den 15. oktober 2017. 

Med venlig hilsen
DRK´s bestyrelse

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Steen Langkjær
5366 7840
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk