Ændringsforslag til fuldbrugsprøvereglerne

Der er er indkommet en del kommentarer til forslaget om ændring af fuldbrugsprøvereglerne.

Bestyrelsen har gennemgået alle indkomne kommentarer og bemærkninger. Disse har overvejende været kritiske over for ændringsforslagene,og en del har fremført, at de ikke ønsker ændringer i det nuværende regelsæt.

DRK´s bestyrelse er meget taknemlige for, at så mange har brugt tiden på at indsende gode og konstruktive bemærkninger til forslaget.

Bestyrelsen
Dansk Ruhår Klub

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Steen Langkjær
5366 7840
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk