FJD har opsagt overenskomsten med DJU

FJD har opsagt overenskomsten med DJU.

De tre organisationer DJ – DKK og FJD har i løbet af 2017 evalueret mulighederne for en reorganisereing af arbejdet med de stående jagthunde.

Målsætningen for arbejdet er: At billiggøre – udvilkle – forenkle – smidiggøre arbejdet.

Opsigelsen træder i kraft med et års varsel til den 1. januar 2019.

I den mellemliggende periode, 2018, vil al arbejdet med de stående jagthunde være uforandret.

Den fremtidige organisering vil blive meldt ud, når den er endelig aftalt med DJ og DKK.

En mere detaileret pressemeddelse vil blive udsendt i denne uge.

Formandskabet i FJD
Christian Johansen/ Per K. Kristophersen.

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk