Kandidat til kassererposten

Da vores nuværende kasserer ikke ønsker genvalg vil jeg gerne stille mit kandidatur til rådighed for denne post.

Derfor får I nu mulighed for at læse lidt om hvem jeg er.
Steen Langkjær, bor i Helsinge, Nordsjælland, 68 år, er gift med Jytte, har tre børn, tre svigerbørn, fire børnebørn, og det femte barnebarn på vej.
Vi har i familien haft ruhårede hønsehunde siden 1981 og før den tid havde mine forælde også ruhåret hønsehund.

I familien Langkjær er hundene en del af familien og mine hunde har naturligvis deltaget i træning, prøver og konkurrencer, alt med henblik på at blive gode jagthunde.

For nogle år siden deltog jeg i kursus for jagthundeinstruktører i regi af DRK, og bidrager derfor med min viden og erfaringer i jagthundetræningen i regi af DRK, Fredensborg og i Asminderød Grønholt Jagtforening.

Egentlig er jeg pensioneret som personalechef, men da jeg er glad for at arbejde, og gerne vil være med til at gøre en forskel, har jeg fundet et nyt job og er nu beskæftiget som personalekonsulent i Helsingør Kommune.
Min ansættelse i den kommunale sektor er indtil videre på 31 år, før den tid var jeg i forsvaret i 18 år, og med min læretid som kolonialkommis bliver det indtil videre 53 år på arbejdsmarkedet.

Jeg har de seneste år bidraget til arbejdet i DRK, både som revisor, men også deltaget i redaktionskomiteen til årbogen.

Det vil ikke være nyt for mig at bestride hvervet som kasserer, da jeg har følgende tidligere erfaringer i bagagen:
Revisor i foreningen af HR-chefer, hvor jeg tidligere bestred hvervet som kasserer. Jeg har endvidere for år tilbage været kasserer i en grundejerforening og revisor i en jagtforening.

I øvrigt er det en vigtig opgave for DRK, at fastholde den ruhårede hønsehund som en af de mest alsidige jagthunderacer, men vi skal fortsat udvikle racen, så hundene får en øget vilje og evne til at modtage indlæring. Det skal vi gøre, for at fastholde et højt niveau, men også for at gøre den ruhårede hønsehund til en mere attraktiv race, også for den almindelige jæger som ønsker
en dygtig og alsidig hund at gå på jagt med.

Med venlig hilsen
Steen Langkjær

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk