Ændring af regler for annoncering på hvalpelisterne

På baggrund af en henvendelse fra et medlem har bestyrelsen forespurgt klubbens sundhedsudvalg, hvorvidt vi bør have en regel om en nedre aldersgrænse for tævens alder, når der annonceres hvalpe på vej og til salg.

Sundhedsudvalget er kommet frem til, at vi kan ophøje DKK's avlsanbefaling for store racer til en regel, således at vi fremover kun annoncerer hvalpe på vej og til salg efter tæver, der på parringstidspunktet er fyldt 22 måneder.

Reglen træder i kraft den 1. marts 2018 og vil ikke påvirke allerede annoncerede hvalpe på vej eller til salg.

Bestyrelsen
Dansk Ruhår Klub

Bestyrelse

Formand
Jens Toft
2921 8555
formand@ruhaar.dk

Næstformand
Sekretær
Eline Noiesen
2025 1810
web@ruhaar.dk

sekretaer@ruhaar.dk 

Kasserer
Søren Hecht
2049 4839
kasserer@ruhaar.dk


Ansvar for udstilling
Ansvar for racedyst
Kaj Verner Nielsen
 2764 6127
udstilling@ruhaar.dk 


Ansvar for markprøver
Ansvar for JET-test
Kim B. Rasmussen
2299 0078
proever@ruhaar.dk