HD-indeks

hofterHD-indeks er en statistisk beregning, som udtrykker hundens placering i forhold til racens gennemsnit med hensyn til arveligt anlæg for HD.

Racens gennemsnit defineres som indeks 100. For racen ligger gennemsnittet og dermed indeks 100 ikke fast. I princippet ændres gennemsnittet for racen, hver eneste gang et nyt HD-resultat bliver registreret.

Ved en HD-indeks beregning inddrager man HD-oplysninger om hundens slægtninge, og man får derved en mere sikker vurdering af hundens HD-anlæg, end hvis man alene betragter hundens egen HD-status.

Jo flere familiemedlemmer, og især afkom, der indgår i beregningen af en hunds indeks, jo mere sikkert er HD-indekset. Sikkerheden ligger mellem 0 og 1, og jo højere tallet er, jo større er sikkerheden. F.eks. er en sikkerhed på 0.73 væsentlig bedre end en på 0.48. Sikkerhedstallet udregnes statistisk ligesom indekset.

At tænke på før parring.
Skal hvalpene annonceres på Dansk Ruhår Klub's hvalpelister, skal den valgte avlskombination have et sammenlagt HD-indekstal på 186 eller derover (hannens HD-indekstal + tævens HD-indekstal).

Dansk Ruhår Klub anbefaler, at den valgte avlskombination har et sammenlagt HD-indekstal på 204 eller der over.

Eksempel 1: En tæve med HD-indekstal på 98 bør parres med en han med HD-indekstal på mindst 106.
Eksempel 2: En tæve med et HD-indekstal på 90 bør parres med en han med HD-indekstal på mindst 114.

Hvor findes HD-indeks? 
Medlemmer af Dansk Kennel Klub kan slå HD-indeks op i Hundeweb.dk.
Hvis du ikke er medlem af DKK, kan du få oplyst HD-indeks ved at sende en mail med hundens navn og stambogsnummer til Berit Mikaelsen hvalpe@ruhaar.dk