Aktiviteter 2017

 Områdemøde 2017

 Der afholdes områdemøde mandag d. 11. Dec. 2017 kl.19 på Westergaards Hotel, Bredgade 12, 6920 Videbæk. Sidste tilmeldingsdato torsdag d.7 Dec. til 41 83 42 28

Program for aftenen:

- Orientering om 2017 v. Per

-

- Økonomi v. Annemette

- På valg - Kontaktperson Per Lissner - Modtager ikke genvalg.

- Kasserer Annemette Laursen

- Flere i udvalget.

- Forslag til aktiviteter i 2018

- Evt.

- Området er vært med et stykke smørbrød og kaffe med kage.

Vel mødt.

På vegne af områdeudvalget.

Per Lissner

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeld dig områdernes maillister

Vælg det eller de områder du vil modtage nyheder fra. Du må gerne vælge flere områder.

Du kan også afmelde maillisterne her.

Hvis du er logget ind, er der sat flueben i de områder, du er tilmeldt.

Aktivitetsudvalg Herning

PerLissner
Kontaktperson
Per Lissner
4183 4228
herning@ruhaar.dk

Kasserer
Annemette Laursen
2291 1486
alaursen00@gmail.com