Aktiviteter 2018

AKTIVITETS PROGRAM FOR OMRÅDE HERNING 2018:

Efter et stort forarbejde med at få det hele til at gå op i en højere enhed,  skaffe hjælpere/ trænere og terræner, skulle vi nu være klar med et foreløbig program for 2018.

Der skelnes prismæssig mellem om du er medlem af Dansk Ruhår klub (eller anden klub under FJD) eller ej.

Derfor kan det betale sig, at melde sig ind i Ruhårsklubben i dag til kasserer Søren Hecht. Send en mail på kasserer@ruhaar.dk

Alle stående jagthunde racer kan deltage, men ved overtegning har ruhår fortrinsret, på nær fuldbrugstræning, da den køres i samarbejde med korthårsklubben midt- Vestjylland, med ligelig fordeling af ruhår og korthår.

Tilmelding er bindende og der betales første gang v. træningsstart af de enkelte ting, ellers ingen deltagelse.

                                                                                                                                                                  

Program 2018:

Dressur/ apporteringstræning: IGANG

Har vi ikke, men Arnborg-Høgild jagtforening har det, med super gode trænere og mange ruhår deltager. Derfor har vi fået lov til at henvise til det, så jer der gerne vil træne dressur og apportering med henblik på den lille apporteringsprøve el. udvidet apporteringsprøve, har denne mulighed.

Det er kun for jagthunde. (unghunde og videregående)

Opstart/ indskrivning ons. 4. april kl. 18.30, sted: Brunkulsvej 17, Søbylund.

Kontakt evt. Hugo Schibsbye på 40 70 19 11. For nærmere info.

Man møder bare op til indskrivningen.

Schweiss træning: AFSLUTTET

Med henblik på 3 timer/ 400 meter prøve, træner vi på følgende dage:

Søndag d. 25. marts kl.10.00 – Mandag d. 2. april kl. 14.00 – Lørdag d. 14. april kl. 10.00.

Sted: Påbølvej, Hoven, 6880 Tarm. Skilt opsat.

Træner: Schweisshunde fører Olaf Lyngby. Max: 8. Hunde.

Pris for alle 3 gange incl. Morgenkaffe: 400,- kr. for medlemmer af FJD -, (500,- kr. for øvrige.)

Tilmelding til: Annette Rasmussen på tlf. 27 81 25 28. Senest d. Torsdag d. 22. Marts.

Ringtræning:

Er for jer der gerne vil til udstilling med jeres hunde, enten i Vissenbjerg d. 10. Juni el. Bredsten d. 4. August.

Træningsdatoer er: Fredag d. 1. Juni – fredag d. 15. Juni og fredag d. 29 juni alle dage kl. 16.00.Ny tid

Sted: Arnborgvej 12, 6933 Kibæk. Pris pr. gang: 50,- kr. for medlemmer af FJD (og 75,- for øvrige. )

Tilmelding til: Annette Rasmussen på tlf. 27 81 25 28. Senest søndag d. 27. Maj.

Vand og slæb træning:

Træningssted: omkring Søby - Kølkær.

Træningsstart: Torsdage d. 31/5 – 7/6 – 14/6 – 21/6 – 28/6 – 5/7 – 12/7 – 19/7 – afslut 26/7. Alle dage

Starter kl. 18.30 hvis ikke andet er aftalt. Første træningsaften mødes vi ved Kølkær hallen, Søbysøvej 7, kølkær, 7400 Herning.  

Alle hunde Skal ved træningsstart kunne grundlæggende apportering fra land/  vand af fugle og hårvildt.

Tilmelding til: Annette Rasmussen på tlf. 27 81 25 28. Senest søndag d. 20. Maj.¨ 

Pris: 400,- kr. for medlemmer af FJD, (og 500,- kr. for øvrige.)

Marktræning:

Vi afholder marktræning 3 gange i alt, hvor der søges om tilskud fra klubben, til biotop pleje af de terræner der bruges, da der udsættes fugle efter gældende regler for udsætning.

Følgende datoer er planlagt: Fredag d. 3/8 – Fredag d. 10/8 og fredag d. 17/8 alle 3 gange kl. 16.00.Ny tid

Tilmelding senest d. fredag d. 27.juli til Annette Rasmussen på 27 81 25 28. Max. 10 hunde.

Pris: 300,- kr. for medlemmer af FJD, (og øvrige 400,-kr.)

Mødested: oplyses senere.

Lokal markprøve:

Afholdes d. 25/8 kl. 8.00. Sted oplyses senere. Pris incl. Morgenkaffe 150,- kr. for medlemmer af FJD, ( og øvrige 200,- kr.) Tilmelding til: Annette Rasmussen på tlf. 27 81 25 28. Senest d. 19. August.

Fuldbrugstræning: FULD TEGNET PR. 11/5-2018

I samarbejde med Korthårsklubben Midt-Vestjylland afholdes der fuldbrugstræning, som påbegyndes mandag d. 11. juni og følgende mandage frem til den første fuldbrugsprøve i september.

Mødested: Hundeskoven i Ringkøbing.
Mødetid: kl. 18.30

Tilmelding til: Ole Sørensen på 40 56 56 26 senest d. 1. Juni. Max 12 deltagere.

Deltagergebyr oplyses ved tilmelding, og betales ved første træningsdag for deltagelse.

Område møde:

Vores årlige område møde afholder vi onsdag d. 7. november i Troldhede hallen, Idrætsalle 1, 6920 Videbæk kl. 19.00. Program bliver lagt ind senere.

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilmeld dig områdernes maillister

Vælg det eller de områder du vil modtage nyheder fra. Du må gerne vælge flere områder.

Du kan også afmelde maillisterne her.

Hvis du er logget ind, er der sat flueben i de områder, du er tilmeldt.

Aktivitetsudvalg Herning

Kontaktperson
Annette Rasmussen
Arnborgvej 12
6933 Kibæk
Tlf: 2781 2528
herning@ruhaar.dk  
Kasserer
Knud Måbjerg