Områdemøde/generalforsamling den 22/2-2018

Velkomst v/ Lars Jørgensen:
Lars indledte med at byde velkommen til ca. 20 deltagere.

Valg af dirigent:
Jørgen Roest blev valgt.

Beretning v/ Lars Jørgensen
Der har været afholdt 2 områdemøder og et møde med 2 repræsentanter fra DRK’s bestyrelse om deling af området. Delingen blev ikke til noget, så det er stadig et område. Der blev fremsat ønske om at området skifter navn til Område Vendsyssel.
Der var været afholdt træning hvor der har været stor deltagelse med 15 – 20 hunde hver gang.
Af forskellige årsager har der ikke været afholdt det antal træninger og aktiviteter der kunne ønskes, men det vil der blive rådet bod på i 2018.

Områdets pokal til bedste Åbenklasse hund skænket af Michael Riis er blevet tilbagetrukket. Der er skænket en ny af Nordjyske Bank. Derudover er der skænket en ny pokal at Birthe og Jørgen Roest. Det er besluttet at det skal være en udviklingspokal til det makkerpar (fører/hund) der har udviklet sig mest i løbet af året.

Regnskab v/ Henrik Larsen
Regnskabet gennemgået, det viste et lille overskud. Der var enkelte opklarende spørgsmål, men regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Valg til bestyrelsen
På valg var Camilla Jørgensen og Villy Magnus Olsen. Genvalg til begge. 
Der blev fra bestyrelsen spurgt om andre kunne tænke sig at være med. Heidi Skjoldager meldte sig og bliver dermed nyt medlem af bestyrelsen.

Indkomne forslag
Bestyrelsen stillede et forslag lydende som følger: Området yder ikke tilskud til deltagelse ved DM – FUME – MESTERSKABSPRØVER eller lignende.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Pokaler
Områdets bedste Åben klassehund blev: Palle E/F Via Hansen
Udviklingspokalen gik til: Familien Møgelhøjs Amiie E/F Heidi Skjoldager

Eventuelt

Der var en livlig og positiv debat med masser af forslag om aktiviteter m.m. der kunne sættes i gang.
Bestyrelsen fik flere forslag der vil blive arbejdet videre med.