Halekupering

Det er tilladt at halekupere ruhårede hønsehundehvalpe på følgende betingelser:

  • Kun hvalpe efter stambogsførte forældredyr må kuperes
  • Kuperingen skal foretages af dyrlægen
  • Hvalpene må højst være 4 dage gamle, når de halekuperes

"Bekendtgørelse 627 af 29. august 1991 om halekupering af visse hunderacer"


Halekuperingsattest
Der skal - sammen med DKK-registreringsanmeldelsen af kuldet - fremsendes en dyrlægeattest, hvor den udførende dyrlæge attesterer, at kuldet er kuperet af dyrlægen, inden de er 4 dage gamle.
 
Ovenstående krav træder i kraft 1. juni 2011


Vejledning i kupering af haler
Halen måles i den fulde længde, og der fjernes 55% heraf.

Eksempel: Er halen 90 millimeter lang, skal der fjernes 50 millimeter.

Bestyrelsen den 05-11-1999.

Print vejledningen ud og tag den med til din dyrlæge 

Når hvalpene er født

dag1-1

HUSK
Dyrlægeattest ved kupering

Dyrlægeattest - Word

Dyrlægeattest - PDF