Sundhed

 

Er både han og tæve sunde og raske?
Den ruhårede hønsehund er som helhed en sund race, men naturligvis findes der individer, der lider af forskellige sygdomme eller har forskellige defekter.

Nogle af disse sygdomme eller defekter er arvelige. Der bør ikke avles på individer, der lider af fx epilepsi, allergi, hjertelidelser, øjen- og ørelidelser eller arvelige ledlidelser. Der bør heller ikke avles på hunde, der mangler tænder, bortset fra P1, eller har bidfejl.

Parringer, der har givet hvalpe med lidelser/defekter, der sandsynligvis er arvelige, bør naturligvis ikke gentages.

Er både han og tæve HD-frie?
DKK har sat nogle avlsrestriktioner, der skal være opfyldt for at hvalpene overhovedet kan stambogsføres i Dansk Kennel Klub. Én af avlsrestriktionerne er, at begge forældredyr inden parring skal være HD-fotograferede med resultatet A, B eller C.

DRK anbefaler, at man ikke lader hunde med HD-status C indgå i avlen, og der er derfor nogle skærpede krav til, at hvalpe kan optages på DRK's hvalpeliste. Her gælder, at begge forældredyr skal være HD-frie, det vil sige have HD-status A eller B.

Parringer, der har givet hvalpe med HD (status C, D eller E), bør naturligvis ikke gentages.

Du kan slå hundens HD-status op her.

Har han og tæve tilsammen et HD-indeks på 204 eller derover?
HD-indeks er en statistisk beregning, som udtrykker hundens placering i forhold til racens gennemsnit med hensyn til arveligt anlæg for HD. Racens gennemsnit defineres som indeks 100.

Ved en HD-indeks beregning inddrager man HD-oplysninger om hundens slægtninge, og man får derved en mere sikker vurdering af hundens HD-anlæg, end hvis man alene betragter hundens egen HD-status.

En anerkendt rettesnor er at sikre, at den valgte avlskombination har et sammenlagt
HD-indekstal (hannens HD-indekstal + tævens HD-indekstal) på 204 eller der over.

Du bør inden parring slå din egen hunds og den valgte avlspartners HD-indekstal op her.

Er han og tæve frie for von Willebrand type II?
Hos ruhåret hønsehund kendes en arvelig sygdom, som viser sig ved, at blodets evne til at størkne og dermed standse blødninger er stærkt nedsat, fordi de syge hunde mangler en vigtig faktor i størkningsmekanismen, den såkaldte von Willebrand-faktor. Det betyder, at selv små og normalt betydningsløse sår kan give livstruende blødning.

Begge forældredyr skal inden parring ved blodprøve være DNA-testede fri for von Willebrand type II (eller selv være efter frie forældredyr), for at hvalpene kan registreres i DKK og optages på hvalpelisten i DRK.

Siden 1. juli 2007 er alle von Willebrand type II resultater blevet registreret i DKK's Hundedatabase. Tast hundens registreringsnummer ind, gå ind på Sundhed -> Andre sundhedsoplysninger.